Kariéru v advokacii jsem zahájil ihned po skončení studií na právnické fakultě a zanedlouho po složení advokátních zkoušek v roce 2010 jsem začal budovat vlastní advokátní kancelář. Momentálně jsem řídícím partnerem advokátní kanceláře AK Vlasák advokáti s.r.o. a současně i insolvenčním správcem.

Jsem zodpovědný za řízení chodu advokátní kanceláře, jakož i kanceláře insolvenčního správce, která je její součástí. Uvažuji racionálně a jsem si tak vědom, že každý z nás je a musí být nahraditelný. Velkou pozornost proto věnuji výběru i následnému trvalému profesnímu i osobnostnímu rozvoji všech kolegyň a kolegů tak, aby vytvářeli vynikající, spolehlivý a maximálně schopný tým. Kontinuálně se rozrůstající tým naší kanceláře je přitom budován důsledně na principu vzájemné zastupitelnosti, ve prospěch klienta.

"NEPĚSTUJI KULT OSOBNOSTI A PLNĚ DŮVĚŘUJI SVÉMU SCHOPNÉMU A SILNÉMU TÝMU."


Svou profesní dráhu v oblasti advokacie jsem zahájila již při studiu na právnické fakultě. V této době jsem pracovala postupně v několika advokátních kancelářích na adekvátních pozicích, s plynulým kariérním růstem. Do advokátní kanceláře AK Vlasák advokáti s.r.o. jsem nastoupila v roce 2010.

V advokátní kanceláři AK Vlasák advokáti s.r.o. v současnosti vedu tým profesionálů, zabývajících se poskytováním komplexních právních služeb všem externím klientům. V naší právní praxi klademe důraz především na vynikající a celostní péči o klienta.

"KLIENT JE PRO MĚ VŽDY OSOBNOSTÍ A JEHO KAUZA JE VŽDY JEDINEČNÝM PŘÍBĚHEM OSOBNOSTI."V praktickém světě práva a právní vědy se pohybuji již od roku 2011, kdy jsem (ještě za dob studií na univerzitě) začal působit v advokátní kanceláři orientované na domácí i zahraniční klientelu. V advokátní kanceláři AK Vlasák advokáti s.r.o. mohu plně využít všechny své doposud nabyté zkušenosti zejména v oblastech práva insolvenčního, obchodního a při zastupování klientů v soudních a jiných řízeních. Mým koníčkem je právo finanční – zejména bankovnictví.

Mezi mé hlavní přednosti se řadí odhodlání a schopnost najít řešení i ve zdánlivě neřešitelné situaci. Proto u mne vyhledávají právní rady nejenom klienti naší advokátní kanceláře, ale i naši obchodní partneři. Samozřejmostí je pro mne komplexní spolupráce v rámci užšího či širšího týmu, včetně vedení jednotlivých projektů. Neberu zodpovědnost jako břemeno, ale přirozenou součást práce. Klienti u mě obvykle nejvíce oceňují profesionální, věcný a kreativní přístup, stejně jako schopnost předvídat následující dění a dát jim možnost svobodného a kvalifikovaného výběru.

„VÁŠ PROBLÉM JE MOJÍ PŘÍLEŽITOSTÍ DOKÁZAT VÁM, ŽE JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE."

Právnickou fakultu jsem zakončil na počátku roku 2015, v prostředí advokacie se pohybuji již od svých studentských let, konkrétně od r. 2011. Do advokátní kanceláře AK Vlasák advokáti s.r.o. jsem nastoupil na začátku roku 2014, zůstal jsem jí věrný po celou dobu koncipientské praxe a momentálně zde působím jako spolupracující advokát.

Od počátku svého působení se zaměřuji na generální právní praxi, s důrazem na právo občanské, obchodní a právo nemovitostí. Postupem času jsem se začal intenzivně zabývat též ochranou osobních údajů, IT právem a obhajobou v trestním řízení.

Za naprostou samozřejmost považuji kontinuální sebevzdělávání jak v oblasti práva jako takového, tak v oblastech s výkonem advokacie úzce souvisejících, zejména psychologie a komunikace. Toto mi pak v kombinaci se schopnostmi analytického a systémového myšlení, orientací na cíl a citem pro potřeby klienta pomáhá nalézat ideální řešení mnohdy velmi komplikovaných situací.

Do advokátní kanceláře AK Vlasák advokáti s.r.o. jsem nastoupil již během studií v roce 2014. S ohledem na možnost plynulého kariérního růstu jsem velmi ocenil možnost setrvat zde i po dokončení studia na právnické fakultě.

V advokátní kanceláři AK Vlasák advokáti s.r.o. se aktuálně věnuji poskytování komplexních právních služeb našim klientům, a to zejména se zaměřením na oblast řešení sporů, insolvenční právo, smluvní právo a právo nemovitostí. K péči o klienty a hájení jejich zájmů však přistupuji vždy s maximální pečlivostí a nasazením bez ohledu na to, v jakém odvětví je třeba klientovi pomoci. Rovněž se v rámci své agendy aktivně podílím na výkonu funkce insolvenčního správce ISALIS v.o.s.

Při poskytování právní pomoci našim klientům je pro mě na prvním místě vždy absolutní profesionalita a loajalita. Na své práci velmi oceňuji možnost neustále si rozšiřovat obzory. Analytické a kritické myšlení mi pak, ve spojení s orientací na potřeby klienta, umožňuje nalézat východiska k řešení často velmi komplikovaných případů.

Do rozplétání „zakroucených“ paragrafů v praxi jsem se pustil v roce 2011 poté, co jsem ukončil svá studia na právnické fakultě ZČU v Plzni. Po dobu své právní praxe jsem pracoval v advokátní kanceláři zaměřující se na generální praxi. Působil jsem též jako právník města Třeboň, kdy díky této zkušenosti jsem následně získal možnost z pozice právníka Ministerstva pro místní rozvoj ČR a právníka Ministerstva vnitra ČR zasáhnout doc legislativního procesu. Bohatými zkušenostmi disponuji z pozice firemního právníka skupiny významných strojírenských společností (in-house lawyer), kde jsem získal cenné zkušenosti z oblasti práva „Compliance“, ale i právních otázek související s řízením společností.

Do společnosti AK Vlasák advokáti s.r.o. jsem nastoupil na počátku roku 2018 a specializuji se zejména na oblast práva insolvenčního. V oblasti práva je vždy pro mne důležité učinit jej srozumitelným i adresátům jej neznalých a nalézt cestu tam kde se zdá, že žádná cesta není, nebo je jen velmi obtížná.
Za zásadní považuji při řešení právních otázek pochopit okolnosti a specifika jednotlivých případů jako celek v širších souvislostech a následně na ně dokázat flexibilně reagovat.

Součástí týmu AK Vlasák advokáti s.r.o. jsem se stal počátkem roku 2018. Ve své praxi se zaměřuji na poskytování komplexního právního poradenství.

Profesní zkušenosti jsem získával již během studia na právnické fakultě, kdy jsem se podílel na poskytování právních služeb klientům v advokátních kancelářích. Dále ve společnosti věnující se zejména oddlužení a také jsem byl součástí právního týmu v největší zdravotní pojišťovně, kde jsem načerpal zkušenosti v oblasti zdravotnického práva.

V rámci své každodenní činnosti v kanceláři mám možnost proniknout do mnoha právních odvětví, přičemž se zejména věnuji právu občanskému, obchodnímu, trestnímu a právu zdravotnickému.

Poskytování právních služeb nespočívá pouze v nalézání právních řešení problémů, kterých je vždy více. Důležitá je schopnost umět vybrat to nejvhodnější a správné řešení pro klienta. Při poskytování právních služeb dbám na individuální, otevřený a komplexní přístup ke každému klientovi a jeho případu. Plně si uvědomuji rozmanitost každého případu a podle toho také k jeho řešení volím vždy jedinečný přístup.

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele