Občanské právo

Oblast občanského práva pokrývá nejen:

záležitosti každodenního života klientů (bydlení, ochrana osobnosti a soukromí, nájmy, veškeré dispozice s majetkem, náhrady škod - včetně škodních nároků z dopravních nehod, odpovědnost za vady, smlouvy kupní, o dílo, řešení pohledávek – od mimosoudní až po exekuční fázi, půjčky, smlouvy budoucí, společenství - SVJ, spolky, apod.), ale i záležitosti

období před ním (otázky práv nenarozeného dítěte, apod.) a po něm (dědictví, ochrana osobnosti zůstavitele, apod.)

V oblasti občanského práva Vám nabízíme:

Komplexní právní servis (od smluv až po řešení sporů), především:
zpracování právních rozborů (analýzy, rešerše) právní poradenství sepis i připomínkování smluv a dalších listin o právním jednání komplexní právní služby v oblasti nároků ze škodních událostí, včetně nároků z dopravních nehod a nároků vzniklých při výkonu zdravotnické péče zastupování klienta při jednání s protistranou (nejčastěji se jedná o oblast mimosoudního řešení sporů) i před soudy a jinými orgány veřejné moci od A do Z

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele