Medicínské právo

Medicínské právo představuje jednu z nejnáročnějších oblastí práva, už proto, že při jeho aplikaci je na naší straně třeba výrazně víc, než „jen“ dokonalá znalost práva. Nerozdílně k němu patří emoce, adekvátní orientace v souvisejících oborech lékařské vědy a praxe, vysoká míra empatie.

Našimi klienty jsou v této oblasti nejen lékaři, zdravotnická zařízení či zdravotní pojišťovny, ale také samotní pacienti, kteří mají obvykle závažné zdravotní komplikace či se potýkají s následky zranění nebo onemocnění. Řešíme také právní záležitosti klientů, kteří čelí extrémně složité osobní situaci související s úmrtím jejich blízkých.

V této právní oblasti pochopitelně dlouhodobě úzce spolupracujeme nejen se špičkovými odborníky z řad lékařů a soudních znalců, kteří nám poskytují nezbytné rady, rozbory a stanoviska ohledně samotné lékařské stránky příběhů našich klientů.


V oblasti medicínského práva Vám nabízíme:

Komplexní právní servis, ale také i jen dílčí úkony (rozhodující je přání klienta i druh a okolnosti jednotlivého případu), především:
právní analýzy ohledně možné odpovědnosti lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb za újmu způsobenou pacientům, tzv. „non lege artis“ postup právní zastoupení ve sporech mezi lékaři, zdravotnickými zařízeními či zdravotními pojišťovnami a pacienty v mimosoudní i soudní fázi, včetně zastoupení poškozeného v trestním řízení právní konzultace ve věcech práv pacientů i lékařů, zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven posouzení předpokladů odpovědnosti za škodu na zdraví (včetně souvisejících nároků a podpory při určení rozsahu náhrady škody), včetně následného uplatnění příslušných nároků vůči lékařům, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám či státu řešení pochybení zdravotnických zařízení a lékařů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele