Insolvence a restrukturalizace

V oblasti úpadků dovedeme efektivně, profesionálně a vždy ve prospěch klienta propojit s výkonem advokacie naše bohaté zkušenosti získané při výkonu funkce insolvenčního správce. Našimi klienti jsou jak věřitelé, tak dlužníci.

Můžete se na nás s důvěrou obrátit, jste-li:
věřitelem insolvenčního dlužníka = dluží Vám osoba, která se nachází v úpadku (insolvence/bankrot) či k němu směřuje insolvenčním dlužníkem = jste v úpadku (v oddlužení, konkursu či reorganizaci) či k němu Vaše ekonomická situace směřuje firma v problematické situaci = potřebujete revitalizaci či radikální přeměnu (v oblasti financí, majetku, provozu, managementu, procesů, apod.)V oblasti insolvenčních řízení a restrukturalizace Vám nabízíme:

Komplexní právní servis, ale i jednotlivé úkony, především:
přípravu, sepis a podání insolvenčních návrhů zpracování právních rozborů (rešerše a analýzy) vyhotovení a zaslání přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení zastupování od A do Z v insolvenčním řízení (včetně zastupování ve sporech o pravost, výši či pořadí přihlášených pohledávek, sporech o vyloučení věcí z majetkové podstaty, apod.) jednání za klienta ve věřitelských orgánech tvorba veškerých listin a podání (žaloby, návrhy na moratorium, vyjádření soudu, apod.) komplexní přípravu reorganizace včetně vypracování reorganizačního plánu (dle potřeby v aktivní součinnosti se spolupracujícími profesionály z oblasti účetnictví a daňového poradenství) srozumitelné profesionální právní poradenství v oblasti oddlužení, konkursu i reorganizace návrhy a realizaci úkonů směřujících k aktivní obraně klienta před šikanozními insolvenčními návrhy (včetně uplatnění a vymáhání nároku újmy vzniklé takovým jednáním) zajištění procesu firemní revitalizace či radikální restrukturalizace tzv. na klíč (nicméně dle přání a potřeby klienta je možno zabezpečit pouze realizaci některých dílčích fází procesu či poskytnout výhradně ryze právní činnosti), tj. zpracování hloubkové analýzy, návrh akčního plánu restrukturalizace podniku, poskytnutí poradenství v oblasti možných změn strategie řízení podniku, zajištění aktivní podpory při zabezpečení přílivu cizího kapitálu do firmy včetně případné realizace procesu s tím související přeměny společnosti (investice, fúze, převody jmění, podpora a vyřízení všech formalit při prodeji nerentabilní části podniku i při dalších souvisejících majetkových transakcích), podpora v oblasti přenastavení interních procesů, řešení otázek provozu a personální politiky; přičemž činnosti neprávního charakteru zajišťují v případě potřeby naši obchodní partneři z mnoha odborných oblastí (účetnictví/daňové poradenství, IT konzultanti a vývojáři, ekonomičtí poradci, realitní makléři, apod.), s nimiž dlouhodobě úspěšně spolupracujeme.

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele