GDPR - ochrana osobních údajů

Žijeme v informační společnosti.

Osobní údaje jsou vysoce specifickým a významným druhem informací. Jsou proto pochopitelně jednou z nejvíce ceněných komodit naší doby – jsou totiž snadno a rychle „obchodovatelné“ a platí se za ně vskutku zlatem. Jejich ochrana je proto čím dál striktnější. Radikální nárůst ochrany našich osobních údajů však zároveň přináší odpovídající masivní objem povinností chránit osobní data ostatních osob.


V oblasti GDPR Vám nabízíme:

pořádáme odborné semináře pro naše klienty i širokou veřejnost jak na obecné téma GDPR, tak i na konkrétní dílčí subtémata – http://akjv.cz/GDPR/seminare-a-skoleni široké portfolio implementačních „balíčků“ služeb (zejména s důrazem na určitá odvětví / profese či na míru potřeby respektování GDPR, apod.) – více viz zde: http://akjv.cz/GDPR/sluzby odborné zaškolení Vašich pracovníků + související profesionální konzultace (vhodné zejména v případě, že si klient chce implementaci GDPR realizovat vlastními silami) http://akjv.cz/GDPR/seminare-a-skoleni výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů a mnoho dalších služeb a aktivit…

Naše přidaná hodnota = v čem jsou naše služby v oblasti GDPR bezkonkurenční:

proč řešit GDPR právě u nás se podívejte zde : http://akjv.cz/GDPR/proc-resit-gdpr-u-nas-
Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele