Insolvenční správce

JUDr. Jiří Vlasák je ode dne 27.10.2014 osobou oprávněnou vykonávat funkci insolvenčního správce. Je zároveň držitelem bezpečností prověrky udělené Národním bezpečnostním úřadem a členem Asociace insolvenčních správců (ASIS).

Za základní východiska pro svůj výkon funkce insolvenčního správce považuje základní hodnoty insolvenčního zákona. Jedná se především o racionální a spravedlivý přístup ke všem zúčastněným subjektům v insolvenčním řízení, rychlost a hospodárnost postupu insolvenčního správce a zejména také dosažení co nejvyšší míry uspokojení věřitelů.

Při výkonu své funkce se JUDr. Jiří Vlasák může opřít o široký tým profesionálů, kteří jsou specialisté v oblastech práva, ekonomie, daní, vyjednávání, administrativní činnosti, realizace dražeb či realitní činnosti.

Je hluboce přesvědčen o skutečnosti, že insolvenční řízení může být dovedeno ku spokojenosti všech zúčastněných stran.


JUDr. Jiří Vlasák je rovněž insolvenčním správcem a ohlášeným společníkem ISALIS v.o.s.
http://www.isalis.cz/

Kontaktní údaje
tel: +420 296 789 789
email: insolvence@akjv.cz
Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele