Služby

Implementační „balíčky“ služeb

obecná analýza, rešerše a doporučení týkající se konkrétního podnikatelského odvětví výstupem je „manuál“ pro klienta v podobě informací o klíčových změnách v daném odvětví / profesi + upozornění na klíčová rizika a možnosti (= co v dané profesi po GDPR vždy lze činit a co naopak není vhodné činit)

analýza ad hoc sestává ze 3 hlavních kroků:
1) realizujeme ryze individuální audit procesů a dokumentace klienta za účelem zjištění stávajícího stavu
2) provedeme komparaci výsledků auditu se stavem požadovaným GDPR
3) zajistíme praktickou implementaci nezbytných opatření (= navrhneme úpravu procesů, interní dokumentace a veškerých organizačních a technických opatření nutných u daného klienta) – zde rádi zajistíme i případně nutné služby našich partnerů (zejména v oblasti IT, kybernetiky, apod.)

v rámci balíčků můžeme zajistit/realizovat jak pouhou část úkonů spojených s implementací GDPR, tak i zajistit vše formou zakázky na klíč (která je z logických důvodů pro klienta ekonomicky nejpříznivější) komplexní „balíček“ v podobě akce na klíč zahrnuje:
• seznámení se s GDPR (školení příslušných osob klienta)
• audit aktuálního systému zpracování osobních údajů včetně dokumentace (souhlasy, smlouvy o zpracování, interní předpisy, dokumentace k zabezpečení osobních údajů, monitoring interních procesů vč. souvislostí v oblasti ICT)
• GaP analýza
• navržení a vyhodnocení potřebných změn pro dosažení souladu s GDPR
• implementace – provedení potřebných změn
• zajistíme prokázání splnění požadavků GDPR (buď formou získání příslušného Osvědčení či jinak – toto závisí především na dohodě s klientem)
vše průběžně konzultujeme s Úřadem pro ochranu osobních údajů a v případě potřeby zajistíme spolupráci s našimi vynikajícími IT partnery, kteří mj. disponují i perfektní znalostí GDPR
Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele